Høring - Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2010

Vår ref.: 10/00273-2


Høringsbrev i pdf-format

 

Høring - Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet mottok 22. september 2010 rapporten "Økt utvinning fra norsk kontinentalsokkel". Departementet sender med dette brevet rapporten på høring (se vedlegg).
Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 15. november 2010.
Rapporten og kommentarene til denne vil være viktige innspill til departementets arbeid med den kommende petroleumsmeldingen.

 

Med hilsen

 

Egil Meisingseth (e.f.)
underdirektør                                                        Jan Roth Johnsen
                                                                           seniorrådgiver

 

 

Link til høringsnotat:

Høringsnotat i pdf

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og sosialdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
NTNU
Stiftelsen SINTEF
Christian Michelsen Research
IRIS
Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI, Senter for bedriftens samfunnsansvar
IFE (Institutt for energiteknikk)
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens strålevern
Statnett SF
Datatilsynet
Akvaplan
NWATromsø
Gassnova SF
Porsgrunn Gassco AS
Lyse Energi AS
Stavanger Naturgass Vest a.s
Statkraft
GassTrans AS
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune,
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
AS Norske Shell
Bayerngas Norge AS
BG Norge AS
Bridge Energy
BP Norge AS
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Dana Petroleum Norway AS
Det norske oljeselskap ASA
Discover Petroleum AS
Dong E&P Norge AS
Edison International SpA
Eni Norge AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
Excel Expro Norge AS
Faroe Petroleum Norge AS
Front Exploration AS
GDF SUEZ E&P Norge AS
Hammerfest energi
 Hess Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
IRIS
Lofoten og Vesterålen Petro
LOG fiord
LOG nord
Lotos Exploration & Production Norge AS
Lundin Norway AS
Kunnskapsparken i Harstad
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Nexen Exploration Norge AS
NIFES
NILU
NIVA
NODE
Norske AEDC AS
North Energy AS
Norut Tromsø
Norwegian Energy Company ASA
Næringsforeningen i Tromsøregionen
OMV Norge AS
Petoro AS
PA Resources Norway AS
Petro Arctic, Sjøgata 6
Petro-Canada Norge AS
Petrofac Norge AS

 

Til toppen