Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Samferdselsdepartementet sender på høring Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2014