Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet sender på høring Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2014