Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Samferdselsdepartementet sender på høring Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2014

Vår ref.: 13/1689

Høringsbrev [pdf]

Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Klima- og miljødepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Miljødirektoratet
Vegdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Kystverket
Statnett
Norsk petroleumsinstitutt
Avinor
Grønn bil
Grønn kontakt
Norsk elbilforening
Andelslaget Bilkollektivet BA
Norges Automobil-Forbund
Norges taxiforbund
Energi Norge
Electric Vehicle Union
Statoil
Hydro
Forskningsrådet
Enova
Innovasjon Norge
Det Norske Veritas
Transportøkonomisk institutt
Sintef
Bilimportørenes Landsforening
Norsk teknologi
Lyse Neo AS
Distriktenes energiforening
WWF
Greenpeace
Fremtiden i våre hender
Bellona
Miljøstiftelsen Zero
Naturvernforbundet
Natur og ungdom
Miljøvernforbundet
Kommunenes sentralforbund
Fylkeskommuner
Kommuner

Til toppen