Høring - Utkast til Forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2014

Vår ref.:

Høringsbrev

Arbeids-og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis-og beredskapsdepartementet

Kommunal-og moderniseringsdepartementet

Nærings-og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Petroleumstilsynet

Oljedirektoratet

Gassnova

Kystverket

Fiskeridirektoratet

Statens strålevern

Norsk Polarinstitutt

Havforskningsinstituttet

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Østfold

Sysselmannen på Svalbard

Norges Fiskarlag

Norsk Olje og Gass

Norsk Industri

Energi Norge

Statoil

Shell

Norges kystfiskarlag

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

Norges Miljøvernforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Greenpeace

Norsk ornitologisk forening

Zero

Fiskebåt

Natur og Ungdom

SAFE

LO

Akademikerne

NGU

NGI

SINTEF

NTNU

The University Centre in Svalbard (UNIS)

Sargas

Norcem

Hammerfest Energi

Norges forskningsråd

Aker ASA

Alstom Norway AS

DNV GL

Næringslivets Hovedorganisasjon

Institutt for energiteknikk

Gassco

Til toppen