Høring - Utkast til Forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2014