Høring - forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2014