Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2014