Høring - forslag om poker-NM og private pokerlag

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”. Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge, at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.08.2014

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”.
Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge, at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.