Høring - forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - opphør av spesialistgodkjenning av optikere

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2014