Høring - forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - opphør av spesialistgodkjenning av optikere

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2014