Høring - forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - opphør av spesialistgodkjenning av optikere

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2014

Vår ref.: 12/3097

Høringsbrev

Til toppen