Høring - forslag til endringer i legemiddelforskriften - redusert trinnpris for atorvastatin og heving av bagatellgrensen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2014