Høring – forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– tiltak for å unngå kryssubsidiering innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2014