Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2014

Vår ref.: 10/2362

Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også komme med merknader. Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstansene er også tilgjengelige på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer.

 

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no innen 2. juni 2014.

 

 

Med hilsen

Christine Hamnen (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Colle
seniorrådgiver

Vedlegg:
Høringsnotat
Liste over høringsinstansene

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Agder Teater
Ahmed Fawad Ashraf, Aftenposten
Akershus Teater
Assitej/Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bergen Nasjonale Opera
BIT Teatergarasjen
Black Box Teater
Bodø Sinfonietta
Brageteatret
Buskerud Teater
Carte Blanche
Cikada og Oslo Sinfonietta
Cirka Teater
Dans i Nord-Trøndelag
Danse- og teatersentrum
Danseinformasjonen
Dansearena nord
Dansens Hus
Datatilsynet
Den Nationale Scene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Opera & Ballett
Den Unge Scenen (DUS)
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det Norske Kammerorkester
Det Norske Teatret
Dissimilis
Dramatikkens Hus
Figurteatret i Nordland
FolkOrg – Norsk Folkemusikk og Danselag
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Grenland Friteater
Haugesund Teater
Helsedirektoratet
Hordaland Teater
Hålogaland Teater
Juristforbundet
Kammermusikkfestivalen i Stavanger
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Landsforbundet Teatrets Venner
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nationaltheatret
Nidarosdomens guttekor
Nordic Black Theatre
Nordland Teater
Nord-Trøndelag Teater
Noregs Ungdomslag
Norges Idrettsforbund
Norges korforbund
Norges museumsforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Ungdomskor
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Jazzforum
Norsk kulturforum
Norsk kulturråd
Norsk musikkråd
Norsk publikumsutvikling
Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival
Norsk Rockforbund
Norsk scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Skuespillersenter
Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
Norsk teaterråd
Norsk Ungdomssymfoniorkester
Norske Dansekunstnere
Norske Festivaler BA
Opera Nordfjord
Opera Sør
Opera Østfold
Operaen i Kristiansund
OscarsborgOperaen
Oslo domkor
Oslo Griegselskap
Oslo Kammermusikk Festival
Oslo-Filharmonien
Peer Gynt-stemnet
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
PRODA profesjonell dansetrening
Redd Barna/Press Redd Barna Ungdom
Regjeringsadvokaten
Rikskonsertene
Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Riksteatret
Ringsakeroperaen
Risør kammermusikkfest
Rogaland Teater
Rom for dans
Rådet for folkemusikk og folkedans
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samspill
Scene Finnmark
Scenekunst Østfold
Skuespiller- og danserallianse
Sogn og Fjordane Teater
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Steinvikholm Musikkteater
Stella Polaris
Stiftelsen Felleskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Wayback
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge
Teater Ibsen
Teater Innlandet
Teater Manu
Teaterhuset Avant Garden
Teatret Vårt
Tou Scene
Trondheim Jazzorkester
Trondheim Kammermusikkfestival
Trondheimsolistene
Trøndelag Teater
Ultima
Ungdommens kulturmønstring
Ungdommens musikkmesterskap
Ungdomssymfonikerne
Unima Norge
Vestfold Festspillene
Vestlandske Teatersenter

Til toppen