Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2014