Høring - rapport om tilskudd til ukeaviser

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.