Høring - rapport om tilskudd til ukeaviser

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.

Vår ref.: 12/2085 ME LAB:elt

Høring - rapport om tilskudd til ukeaviser

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og rapporten for eventuelle berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, rapporten og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfrist er 1. juli 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
underdirektør

 

 

Vedlegg

Høringsinstanser

Departementene

Amedia

Dag og Tid AS

Den Norske Fagpresses Forening

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for Journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Konkurransetilsynet

Korsets Seier

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Mentor Medier

Morgenbladet

Norge IDAG

Norsk journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Ny Tid

Polaris Media

Sametinget

Schibsted

Språkrådet

Ukeavisen Ledelse

 

Til toppen