Høring - utkast til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

I tilknytning til arbeidet med kulturrådsloven har forskrifter mv. vært gjennomgått med henblikk på oppdatering. I tillegg til at loven i seg selv gir et nytt grunnlag for regelverket, innebærer de senere års endringer i Kulturrådets og Kulturfondets ansvarsområde at forskrift 29.01.1999 om tilskudd fra Norsk kulturfond ikke lenger er dekkende for dagens situasjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2014

Resultat:

I tilknytning til arbeidet med kulturrådsloven har forskrifter mv. vært gjennomgått med henblikk på oppdatering. I tillegg til at loven i seg selv gir et nytt grunnlag for regelverket, innebærer de senere års endringer i Kulturrådets og Kulturfondets ansvarsområde at forskrift 29.01.1999 om tilskudd fra Norsk kulturfond ikke lenger er dekkende for dagens situasjon. Da lovutkastet var på høring høsten 2012, kom det flere innspill som også er relevante for forskriftsutformingen. Departementet har tatt med disse innspillene i arbeidet med utkast til forskrift.