Høring - Utkast til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Forskriften vil unnta visse typer av konkurransebegrensende samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10, blant annet samarbeid hvor leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2014