Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014

Rapporten Et bedre organisert strømnett ble 5.mai 2014 overlevert Olje- og energiminister Tord Lien. Ekspertgruppen bak rapporten er ledet av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer.

Ekspertgruppen har drøftet samfunnets mål og forventninger til strømnettet.  Rapporten gir et bilde av dagens organisering og regulering av nettet, og peker på utfordringer ved struktur og organisering av nettvirksomheten. Ekspertgruppen gir sine anbefalinger og foreslår en rekke tiltak som samlet sett vil bidra til en mer rasjonell nettstruktur, bedre investeringer og økt nøytralitet i sektoren. 

 

 

Vår ref.:

Olje- og energidepartementet sender på høring en rapport fra en ekspertgruppe om organisering av strømnettet. Ekspertgruppen ledet av Eivind Reiten ble nedsatt av Olje- og energidepartementet i mai 2013, og overleverte sin rapport til olje- og energiminister Tord Lien 5. mai.

Rapporten ligger vedlagt dette brevet og er også lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring.

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen 1. oktober 2014.

Også andre enn de som står på høringslista står fritt til å komme med en uttalelse. Innspillene sendes elektronisk til [email protected].

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Svihus (22 24 69 30) eller Henriette Nesheim (22 24 62 88).

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen

ekspedisjonssjef

                                                                                          Henriette Nesheim

                                                                                         underdirektør

 

Rapporten i pdf-format:

Rapport_2014_Et_bedre_organisert_strømnett

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Markedskraft

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Til toppen