Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.
(08.10.2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (PDF)

Resultatet i denne saken er at KD 17. desember 2014 fastsatte forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015. Forskriften er publisert på Lovdata

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.