Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.
(08.10.2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (PDF)  

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultatet i denne høringen er at departementet 18. februar 2015 fastsatte forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016.
Forskriften er publisert på Lovdata.