Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.
(08.10.2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (PDF)  

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultatet i denne høringen er at departementet 18. februar 2015 fastsatte forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016.
Forskriften er publisert på Lovdata.