Høring – forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger

Forskriften regulerer Lånekassens adgang til å innhente opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. Departementet foreslår nå å gjøre enkelte innholdsmessige endringer i forskriften, som vil gi Lånekassen et noe utvidet grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre registre. I tillegg foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2014

Forskriften regulerer Lånekassens adgang til å innhente opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. Departementet foreslår nå å gjøre enkelte innholdsmessige endringer i forskriften, som vil gi Lånekassen et noe utvidet grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre registre. I tillegg foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.
(28.02.2014)

______________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 388 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger (PDF, 508 Kb)

Forskrift om endring av forskrift om innhenting av opplysninger – UTKAST (PDF, 201 Kb)

Resultatet i denne saken var at KD 28. august 2014 fastsatte forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.