Høring - forslag til endringer i statsborgerloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig, og bestå en test i samfunnskunnskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.01.2015