Høring - forslag til endringer i statsborgerloven

Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig, og bestå en test i samfunnskunnskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2015

Vår ref.: 14/919

Høringsbrev