Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2014