Høring - utkast til endringer i forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram - visning av videokunst mv.

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til endringer i forskrift 26. juni 2015 nr. 800 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram (bildeprogramloven). Utkastet inneholder bestemmelser om visning av videokunst og lignende i kunstinstitusjoner (inkl. museer og gallerier).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2016