Høring av forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2014