Høring av forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2014