Høring av forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2014