Høring av forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2014