Høring av lovutkast om endringer i naturgassloven m.m

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I høringsnotatet foreslås det endringer i lov 28. juni 2002 nr 61 om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) og i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomheten (petroleumsloven).

Bakgrunnen er gjennomføring av direktiv 2003/55/EC om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarkedsdirektiv II), som skal erstatte direktiv 98/30/EF (gassmarkedsdirektiv I). I EØS-komiteens beslutning tas det sikte på å slå fast at Norge er et marked under oppbygging ("emergent marked") i henhold til direktivets artikkel 28 (2).

Høringsfristen er 8. april 2005

Høringsbrev og adresseliste (pdf format)
Høringsnotat (pdf format)