Høring — forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Høringsfrist 20. oktober 2006

Høring – forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven


Høringsfrist: 20. oktober 2006