Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2014