Høringsdag for Hjemfallsutvalget

I anledning Hjemfallsutvalgets arbeid ønsker utvalget å gi berørte interessegrupper anledning til å fremme sine synspunkter i sakens anledning. På denne bakgrunn inviteres de ulike interessegrupper til å delta med innlegg på en høringsdag. (24.10.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Regjeringen oppnevnte våren 2003 et bredt sammensatt offentlig utvalg for å utrede den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftanlegg.

I anledning Hjemfallsutvalgets arbeid ønsker utvalget å gi berørte interessegrupper anledning til å fremme sine synspunkter i sakens anledning. På denne bakgrunn inviteres de ulike interessegrupper til å delta med innlegg på en høringsdag.

Dato: Torsdag 11. desember 2003 klokken 09.00 – 15.00 i Olje- og energidepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 1.

Frist for påmelding settes til fredag 21. november 2003.

For nærmere informasjon og påmelding til høringsdagen, kontakt:
Trine-Lise Øvergård, Tlf: 22 24 63 63
tlo@oed.dep.no

Når samtlige påmeldinger er registrert, vil den enkelte deltaker bli tildelt en nærmere angitt tid.