Høringsdag for Hjemfallsutvalget

I anledning Hjemfallsutvalgets arbeid ønsker utvalget å gi berørte interessegrupper anledning til å fremme sine synspunkter i sakens anledning. På denne bakgrunn inviteres de ulike interessegrupper til å delta med innlegg på en høringsdag. (24.10.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: