Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014