Høyring om innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 04.07.2014

Ny høyringsfrist. Fristen er endra frå 13. juni til 4. juli 2014.