Høyringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 30.11.2014