Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud på landsbasis om samtale og frivillig underlivsundersøkelse til jenter/kvinner med bakgrunn fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Rundskriv I-2/2010