Improving Norway's reputation

Rapport fra Synovate om Norges omdømme i utlandet

Rapport fra Synovate om Norges omdømme i utlandet.

Synovate har på oppdrag av Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet analysert omdømmeundersøkelser utført i 19 land.

Rapport fra Synovate om Norges omdømme i utlandet - Improving Norway's reputation (pdf)