Innvandreres arbeidsforhold

Rapport fra Rambøll som gjennomgår kunnskapsstatus om innvandreres arbeidsforhold basert på foreliggende norsk, og i noen grad nordisk, litteratur. Rapporten sammenstiller også foreliggende statistiske data og data fra større undersøkelser. Kunnskapsstatusen peker også på videre kunnskapsbehov som p.t. ikke er tilstrekkelig dekket.

Last ned rapporten (pdf)