Kartlegging av administrative kostnader HMS

Rapporten innholder en beskrivelse av hovedfunnene fra kartleggingen av HMS-regelverksområdet med tilhørende lover og forskrifter.

Les rapporten.