Kartlegging av administrative kostnader

Merverdiavgiftsregelverket

Nærings- og handelsdepartementet har med assistanse fra Rambøll Management Consulting (Rambøll) og KPMG kartlagt næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av informasjonskrav som påføres gjennom lover og forskrifter på merverdiavgiftens område.

Nærings- og handelsdepartementet har med assistanse fra Rambøll Management Consulting (Rambøll) og KPMG kartlagt næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av informasjonskrav som påføres gjennom lover og forskrifter på merverdiavgiftens område. Kartleggingen er gjennomført med utgangspunkt i Standardkostnadsmodellen (SKM), som er en fremgangsmåte for å finne frem til informasjonskrav i regelverket, og å kartlegge de administrative kostnadene næringslivet har ved å fremskaffe og eventuelt rapporte-re opplysninger til det offentlige eller til en tredje part.

Les rapporten.