Konsekvenser for Norge av et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA

Regjeringen la 4. april 2014 fram en rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU.

Last ned rapporten her