Luftsportsmiljøet i Norge: Omfag, utfordringer og samfunnsnytte

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2010 en rapport om luftsportsmiljøet i Norge, med gjennomgang av omfang, utfordringer og samfunnsnytte.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2010 en rapport om luftsportsmiljøet i Norge, med gjennomgang av omfang, utfordringer og samfunnsnytte.

Les rapprten (pdf)