Rapport: Medietilsynets rapport om lokalradio 2014

Overlevert til Kulturdepartementet september 2014

Kartlegging av konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og forslag til hvilke radiokanaler som må avvikle FM-sendingene etter teknologiskiftet. Forslag til overordnet modell for tildeling av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka.

Medietilsynets rapport om lokalradio 2014 (.pdf)