Meld. St. 15 (2009–2010)

Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009

Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no