Meld. St. 2 (2009 – 2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no