Meld. St. 2 (2009 – 2010)

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no