Meld. St. 2 (2009 – 2010)

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Revidert nasjonalbudsjett 2010

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget