Meld. St. 3 (2009 – 2010)

Statsrekneskapen 2009

Statsrekneskapen 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget