Meld. St. 8 (2009-2010)

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2007 og 2008

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2007 og 2008

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no