Møteplass for energisektoren

Olje- og energidepartementet har sett behov for å styrke samordningen og kommunikasjonen med alle de ulike aktørene innenfor energisektoren i fastlands-Norge, slik at vi blir enda bedre i stand til å møte de store utfordringene og mulighetene som ligger i denne viktige sektoren.

En arbeidsgruppe nedsatt av Olje- og energidepartementet har overlevert sin rapport til departementet. Der foreslår de å opprette en ny møteplass for energisektoren (Energiråd) bestående av toppledere fra energinæringen og myndighetene. I tillegg foreslås det å opprette tilknyttede arbeidsgrupper innenfor strategisk viktige områder som internasjonalisering, kompetansebygging og teknologiutvikling.

Hele rapporten i pdf