NOU 2006: 7

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det lokale folkestyret i endring?

Det lokale folkestyret i endring? — Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Les dokumentet