NOU 2014: 5

MOOC til Norge— Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte ved kongelig resolusjon 21. juni 2013 et utvalg for å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av framveksten av MOOC og lignende tilbud. Utvalget skal kartlegge utviklingen, sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og bruke de muligheter den teknologiske utviklingen gir. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 16. juni 2014

Berit Kjeldstad

leder

Harald Alvestrand

Mathis Bongo

June Breivik

Endre Olsvik Elvestad

Ola Erstad

Eva Gjerdrum

Trond Ingebretsen

Arne Krokan

Bergljot Landstad

Ingrid Melve

Berit Johnsen

sekretariatsleder

Bjørn Tore Bertheussen

Simen Rommetveit Halvorsen

Frode Hauge

André Løvik

Til dokumentets forside