NOU 2014: 5

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

MOOC til Norge

MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Les dokumentet