Høring - NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

MOOC-utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 21. juni 2013. Utvalget fikk som mandat å kartlegge utviklingen av "Massive Open Online Courses" (MOOC), sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen. Utvalgets innstilling, NOU 2014:5 "MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning", ble avgitt 16. juni. Kunnskapsdepartementet sender nå innstillingen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2014

MOOC-utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 21. juni 2013. Utvalget fikk som mandat å kartlegge utviklingen av "Massive Open Online Courses" (MOOC), sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen. Utvalgets innstilling, NOU 2014:5 "MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning", ble avgitt 16. juni. Kunnskapsdepartementet sender nå innstillingen på høring med frist for å gi uttalelse 20. oktober 2014.
_________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.