Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2014

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementene som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev fra andre departement