Q-21/2010 Ikraftsettelse av lov 10.06.2005 nr 51 om statsborgerskap og statsborgerforskriften, samt av endringer i rettshjelpsloven og utlendingsforskiften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Q-21/2010 Ikraftsettelse av lov 10.06.2005 nr 51 om statsborgerskap og statsborgerforskriften, samt av endringer i rettshjelpsloven og utlendingsforskiften