Ny studie om ringvirkninger i nord

Utredning om sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og sysselsetting i nord. Asplan Viak i samarbeid med Nordlandsforskning har utført utredningen.

Utredning om sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og sysselsetting i nord. Asplan Viak i samarbeid med Nordlandsforskning har utført utredningen. 

Les rapporten her.