Olje- og energidepartementet har sendt forslag til endringer i petroleumsloven på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfristen er satt til 22. november 2002.

Høring - oversendelsesbrev

Utkast til Odelstingsproposisjon